Informační systémy
pro prodejce a servisy automobilů

Carsys vám pomáhá generovat zisk!

Právní doložky

Právní doložky


Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které poskytnete společnosti Carsys na tomto webu, budou použity výhradně za účelem poskytnutí služeb, které jste si vyžádali. Carsys nezasílá nevyžádané emailové zprávy.

Společnost Carsys věnuje maximální péči ochraně osobních údajů. Veškeré poskytnuté údaje budou chráněny a nebudou poskytnuty třetím stranám.

Použití obsahu

Dokumenty a texty uvedené na těchto stránkách můžete používat pouze pro vlastní potřebu. Nesmíte je upravovat, zveřejňovat na internetu ani rozšiřovat prostřednictvím jiného média.

Veškeré prvky těchto internetových stránek jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoli kopírování nebo napodobování prvků těchto stránek je zakázáno. Žádné části těchto stránek nesmí být bez písemného souhlasu odpovědného zástupce společnosti Carsys s.r.o. kopírovány nebo jinak rozšiřovány.

Prohlášení k software

Software firmy Carsys, Altus Development a ostatních výrobců je chráněn autorským zákonem a jeho použití se řídí licenčním ujednáním.

Prohlášení k obsahu

Autoři těchto stránek nezaručují vhodnost informací zveřejněných prostřednictvím těchto stránek pro jakékoliv účely a zříkají se zodpovědnosti za jakékoli škody, které by vznikly jejich použitím.

Ochranné známky

Carsys a Carsystem jsou ochranné známky ® společnosti Carsys s.r.o.

Vario je ochranná známka ® společnosti Altus Development s.r.o.

Microsoft, Windows a případně další jsou ochranné známky ® společnosti Microsoft.

© Carsys s.r.o. | Rubeška 1, 190 00 Praha 9 | tel: 236 190 190 | info@carsys.cz