Informační systémy
pro prodejce a servisy automobilů

Carsys vám pomáhá generovat zisk!

Prodej vozidel

Prodej vozidel


Formulář Servisní zakázka

Komplexní řešení celé provozní agendy autorizovaného i neauto-
rizovaného prodejce aut, které zná odpovědi na Vaše problémy.

Jestliže odpovíte na jednu z níže položených otázek ANO, pak právě pro Vás je určen náš software.

 • Nevíte, kolik nabídek za určité období vypracují Vaši prodejci
 • Nemáte přehled o jednáních Vašich prodejců se zákazníky
 • Vaši prodejci nemají on-line přehled o Vašich skladových zásobách aut
 • Váš systém neupozorňuje Vaše prodejce na přestárlá auta
 • Nemáte okamžitý přehled o ziskovosti u jednotlivých aut
 • Nejste okamžitě informováni o uzavřených prodejních smlouvách
 • Nemáte zautomatizován systém rezervací
 • Vašim prodejcům dlouho trvá vystavit zákazníkovi nabídku
 • Vašim zaměstnancům zabírá sestavování týdeních či měsíčních reportů mnoho času
 • Chcete odměňovat Vaše prodejce ze zisku, ale výpočet pro jejich odměňování je časově dosti náročný
 • Chcete sledovat efektivnost počtu nabídek k uzavřeným smlouvám

Základní konfigurace pro Váš prodej aut

Základní potřeby každého prodejce aut uspokojí našich 5 modulů:

Prodej aut
Základní koncepcí tohoto řešení, je rozdělení bežného procesu prodeje do 3 agend.
Prodejní sklad - zde si eviduji všechny auta, která jsou určena k prodeji. Prodejce je informován o dostupnosti jednotlivých aut (objednávka ve výrobě, výroba, přeprava k prodejci, sklad, atd.), ale také o rezervacích na jednotlivé zákazníky, o uzavřených kupních smlouvách, atd. Na každém voze jsou okamžitě vidět náklady (pořizovací, úroky, skladné, předprodejní připrava, atd.)
Nabídky - slouží k generování a evidenci nabídek na skladové vozy nebo k nabídkám aut generovaných z ceníků výrobce. Prodejce si může k nabídce vést historii jednání se zákazníkem. Všechny vystavené nabídky lze statisticky vyhodnocovat.
Prodejní zakázky - zde se uzavírají kupní smlouvy na jednotlivé vozy. Pro urychlení času lze z nabídek dělat kupní smlouvy, podle jedné prodejní zakázky dělat jinou, generovat požadavky na přípravu aut k prodeji, vystavovat požadavky na dodání doplňků, atd. Na každé prodejní zakázce se ihned vyhodnocuje její zisk.

V celém modulu lze sledovat jednotlivé aktivity prodejců, lze zajistit automatické generování reportů a jejich případné odesílání do jiných systémů (importérům). Všechny tiskové výstupy jsou generovány podle šablon respektující firemní standardy.

Vozidla
Zde se evidují identifikační údaje jednotlivých vozidel spolu s údaji o majitali či uživateli vozidla, datumu prodeje, konce záruky, prodloužené záruce, STK, emisí, atd. Z tohoto modulu může prodejce sledovat historii návštěv servisu a jednotlivých oprav na vozidlech jeho zákázníků.

Adresář
Slouží k evidenci údajů o Vašich zákaznících, jejich obchodních podmínkách, jejich kontaktních osobách včetně řidičů. Přes tento modul získáte informaci o všech dokladech této firmy (zakázky, faktury, pokladní doklady, atd.), o platbách, a o vozovém parku zákazníka.

Sklad
V tomto modulu jsou agendy, s kterými úzce spolupracuje modul Prodej aut.
Katalog je agenda, z které prodejci nabízejí jednotlivé autodoplňky. U těchto položek se také stanovují jednotlivé ceny doplňků podle různých ceníků (cenových kategorií), například i včetně cen motáží těchto doplňků.

Prodejce (firma), který požaduje vést si skladovou evidenci, využije dalších agend tohoto modulu - Sklad a Skladové doklady. Zde je možno si nastavit neomezený počet skladů, zboží je na skladě evidováno v cenách průměrných nebo FIFO. Skladové doklady, jako jsou výdejky ze zakázky, se zde generují automaticky z modulu Autoservis.
Skladový modul je standartně připraven na práci s čárovým kódem a často využívanou správou záměnných dílů.

Vydané doklady
Tento modul slouží především k evidenci vydaných faktur z modulu Prodej aut, dalších ručně vystavených faktur, záloh, dobropisů a podobných dokladů. Tento modul je přímo provázán s modulem Prodej aut, díky čemuž je prodejce okamžitě informován o platbách faktur souvisejících s prodejem aut.


Zde je uveden stručný popis běžného řešení pro autorizované i neautorizované prodejce aut. Celý informační systém Carsystem je řešen modulárně, a tak jsme schopni pokrýt všechny činnosti i velkých firem dalšími nabízenými moduly.

Všechny moduly Carsystemu splňují podmínky certifikace dealerského systému pro dealerskou siť společnosti
Ford Motor Company s.r.o. v ČR.

Další informace

Další moduly Carsystemu

Klíčové vlastnosti pro autorizované prodejce aut

Ukázková prezentace IS Carsystem

Objednávka zkušebního CD

Ceník Carsystemu

© Carsys s.r.o. | Rubeška 1, 190 00 Praha 9 | tel: 236 190 190 | info@carsys.cz